, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 17 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 17 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

กอ.รมน.ภาค 2

ชัยภูมิ  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากธรรมชาติ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าอย่างยั่งยืน โดย รองศาสดาจารย์ ดร.วีระภาค คุณรัตนศิริ รองหัวหน้าภาดวิชาการจัดการป่าไม้ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กอ.รมน.ภาค 3

กอ.รมน.ภาค 4

ชุมพร  ได้เกิดพายุฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ปะทิว ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพืชผลการเกษตรต้นทุเรียนเสียหายในพื้นที่หมู่4 หมู่10 ต.ชุมโคและหมู่7 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

นราธิวาส  หลังจากเสร็จภารกิจรอบวันในการผลักดันช้างป่าตามที่ได้รับแจ้ง บริเวณ ท้องที่ บ.ตามุง ม.2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ในขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณ บ.ไอร์กาแซ ม.6 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ได้ถูกซุ่มยิงจากข้างทาง เป็นเหตุให้มี จนท.ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ยะลา  ดำเนินการรื้อถอนพืชผลอาสิน ตาม ม.๒๒ แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื่อที่ประมาณ ๗-๐๐-๐๔ไร่ ท้องที่บ้านแค่ ม.๑ ต.ตาชี อ.ยะหา 

ระนอง  มีการบุกรุกแผ้วถางป่า บริเวณบ้านบางขุนแพ่ง ม.๒ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น.จ.ระนอง จำนวนเนื้อที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง ๑๙-๐-๖๗ ไร่

สงขลา  ร่วมกันเข้าดับไฟป่าบริเวณป่าพรุเกาะสะบ้า บ้านโคกพยอม ม.5 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม  เบื้องต้นคณะเจ้าหน้าที่พยายามเข้าควบคุมไฟแล้วแต่ ยังไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากลมกรรโชคแรง ขณะนี้ไฟไหม้ป่ากินพื้นที่แล้วประมาณ50ไร่

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …