, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 19 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 19 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

สระแก้ว  ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.วังน้ำเย็น/ชปข.ที่.5 กกล.บูรพา/หน่วยป้องกันรักษาป่า สก.7 สระแก้ว (ไพรจิตร ) ได้จับกุมนายธีรศักดิ์ กาจุลศรี อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 321 ม.8 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี ของกลาง รถยนต์นิสสันนาวาลา สีบอร์นเงิน ทะเบียน บธ 1317 สก ไม้ประดุ่แปรรูป 19 แผ่น/เหลี่ยม 0.443 ลบ.ม.

กอ.รมน.ภาค 2

ศรีสะเกษ  ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูปจำนวน 17 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.27 ลบม. ที่บริเวณทางด้านทิศตะวันตกบ้านหนองบัวเรณ หมู่ที่ 5 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ

นครราชสีมา  ได้สนธิกำลังออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไมั ในเขตพื้นที่ อช.ทับลาน ท้องที่ อ.ครบุรี จ.นม.ขณะคณะเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาถึงบริเวณป่าด้านทิศใต้บ้านลำเพียก ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นม.พิกัด UTM 48 P 0212308 E, 1584841 N (WGS 84) ในเขตพื้นทึ่ อช.ทับลาน พบชายต้องสงสัย จำนวน 2 คน

นครราชสีมา  ร่วมกันตรวจ บริเวณ ป่าด้านทิศตะวันออกบ้านดงมะไฟ ม.๘ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนินยึดฯ ตรวดพบไม้พะยูง จำนวน ๒๘ ท่อน/ชิ้น ปริมาตร ๐.๔๙๕ ลบ.ม. แต่ไม่พบผู้กระทำผิด

กอ.รมน.ภาค 3

เพชรบูรณ์  พล.ท.ชัยณรงค์ แก้ลวกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ที่ดินของรัฐ บริเวณพื้นที่ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์

กอ.รมน.ภาค 4

นครศรีธรรมราช  ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8,9 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการรื้อถอนพืชผลอาสิน ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 19-0-04 ไร่ ท้องที่ป่าขี้เนาะ หมู่ที่ 8,9 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …