, สธ.ปลดล็อกให้รง.อุตสาหกรรมเผาขยะโควิดตกค้าง 1,500 ตัน

สธ.ปลดล็อกให้รง.อุตสาหกรรมเผาขยะโควิดตกค้าง 1,500 ตัน

วันนี้ (17 ก.ย.2564) นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อ ทั้งที่รักษาตัวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ในชุมชน Community Isolation หรือผู้แยกกักตัวทั้งที่บ้าน Home Isolation ในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น 

จากข้อมูลวันที่ 28 ส.ค.นี้ พบว่ามีแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้งจากโรงพยาบาลสนาม จำนวน 1,115 แห่ง ศูนย์แยกกักในชุมชนจำนวน 4,700 แห่ง การแยกกักที่บ้านจำนวน 57,325 คนทำให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสะสมตกค้างรอการกำจัดสถานที่รับกำจัดเป็นจำนวนมาก

พบว่ามีขยะติดเชื้อตกค้างในสถานที่รับกำจัด 5 แห่ง รวม 1,500 ตันที่รอกำจัด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากมีการจัดเก็บไม่ถูกวิธี หรือมีการตกค้างสะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อโรคจนควบคุมได้ยาก

อ่านข่าวเพิ่ม น่าห่วง! ขยะติดเชื้อเพิ่ม 294 ตันต่อวันเกินศักยภาพกำจัด

, สธ.ปลดล็อกให้รง.อุตสาหกรรมเผาขยะโควิดตกค้าง 1,500 ตัน

ลงนามกฎกระทรวงแล้ว-รอประกาศในราชกิจจาฯ

นายสาธิต กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีอื่นพ.ศ.2564 เพื่อเปิดช่องทางให้กำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการนำไปกำจัดในสถานที่ ที่สามารถทำลายมูลฝอยติดเชื้อได้ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และทำลายอากาศเสีย ที่เกิดขึ้นด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียสเช่น โรงงานกำจัดของเสียอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าขยะชุมชน เพื่อช่วยลดขยะติดเชื้อที่รอกำจัดให้ลดน้อยลงได้

ตอนนี้ได้ลงนามในประกาศ และประกาศนี้มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา 

, สธ.ปลดล็อกให้รง.อุตสาหกรรมเผาขยะโควิดตกค้าง 1,500 ตัน

 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ ต้องรู้จักวิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง สวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานด้วย ความรอบคอบและระมัดระวัง ห้ามโยน ลาก หรือกระทำด้วยวิธีการใดให้ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อแตก รั่ว เสียหาย หรือตกหล่น ในระหว่างปฏิบัติงาน

เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ชำระล้างร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานหรือก่อนกลับบ้าน เพื่อเป็นการลดการติดและแพร่เชื้อ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตกค้าง! วันละ 54 ตัน คพ.ห้ามกำจัด “ขยะโควิด” ในเตาเผาศพ

 “ถุงแดง” หาได้ที่ไหน? เซฟชีวิตให้ปลอดภัยจาก “ติดเชื้อ”

 ห่วงขยะติดเชื้อโควิดพุ่ง! หลังเริ่มใช้ชุดตรวจ-กักตัว Home Isolation

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/307970
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

วั& …