, สรุปการตรวจทานแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) 

สรุปการตรวจทานแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”94″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”6″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

สรุปการตรวจทานแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP)  
1. การตรวจทานแผนที่ ประจำวันอังคารที่ 6 มี.ค.61 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. อนุกรรมการจังหวัดที่มาตรวจทาน จำนวน 5 จังหวัด ไดัแก่ ก.บ.,พ.ง.,พ.ท.,ต.ง.,และภ.ก.
1.1 ดำเนินการกู้คืนไฟล์ข้อมูล ที่ขาดหาย, แก้ไขไฟล์ ข้อมูลพื้นที่ทับซ้อน ,กำจัดไฟล์ขยะทางเทคนิค
1.2 ปัญหาที่พบ ผู้รับการตรวจ นำข้อมูลมาไม่ครบ, ไม่นำเจ้าหน้าที่เทคนิคมา การปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
2.การตรวจทานแผนที่ฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.-6 มี.ค. 61 จังหวัดที่ตรวจทานแล้ว จำนวน 69 จังหวัด (จังหวัดในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1จำนวน 25 จังหวัด ,กอ.รมน.ภาค 2 จำนวน 19 จังหวัด กอ.รมน.ภาค 3 จำนวน 15 จังหวัด กอ.รมน.ภาค 4 จำนวน 10 จังหวัด)

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …