, สรุปการตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน–ไม้ประดู่แปรรูป

สรุปการตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน–ไม้ประดู่แปรรูป

สรุปการตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน–ไม้ประดู่แปรรูปที่ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ดังนี้

๑.วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
– เวลา ๐๓.๐๐ น. นายคำดี อินทะวงค์ ได้รับการประสานงานทางโทรศัพท์จาก นายเอกชัย ลิ้มประเสริฐ เจ้าของไม้ ขอนำไม้มาเก็บไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๔ ( หาดไคร้ ) อ้างว่าเจ้านายสั่ง และไม้มีหลักฐาน จะเอา มาให้วันรุ่งขึ้นเนื่องจากขึ้นเรือไม่ทันท่าเรือปิด
– นายสันติ วิเวกวิน ( เวรยาม ) ได้ยินเสียงรถเทไม้ลงแต่ไม่ได้ออกมาดูตอนไม้ลง มาดูตอนรถวิ่งออกหน่วยฯ ไป แล้วและมองไม่เห็นเนื่องจากมืดไม่มีไฟส่องสว่างและได้พบกับนายคำดี อินทะวงค์ ซึ่งเข้ามาที่หน่วยฯ หลังจากที่รถเทไม้ได้ออกไปแล้ว และแจ้งว่าไม้มีเอกสารพรุ่งนี้จะเอาเอกสารมาให้
– รุ่งเช้านายคำดี อินทะวงค์ เอาเอกสารมาวางไว้ที่โต๊ะเซ็นชื่อแล้วได้ออกจากหน่วยฯไป นายสันติฯ จึงได้โทรแจ้ง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๔ ( หาดไคร้ ) เรื่องการที่นายคำดี อินทะวงค์ เอาไม้มาเก็บไว้ที่หน่วยฯ หัวหน้าหน่วยฯ(นายวัชระ ศักดิ์เจริญ)รับทราบ
– นายวัชระ ศักดิ์เจริญหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๔ ( หาดไคร้ ) หลังจากรับแจ้งมาตรวจสอบไม้ ไม่ได้อ้างว่าติดภารกิจดับไฟป่าที่อำเภอเชียงของ
– เวลา ๑๖.๓๐ น. นายคำดี อินทะวงค์ ได้นำรถบรรทุกสิบล้อจำนวน ๒ คัน รถหกล้อ จำนวน ๓ คันพร้อมรถเครน มาบรรทุกไม้ทั้งหมดเพื่อนำออกจากหน่วยฯ อ้างว่าจะนำไม้ไปเก็บที่อื่น โดยรถสิบล้อได้บรรทุกไม้ท่อน จำนวน ๒๐ ท่อน เมื่อขนไม้ ขึ้นรถเสร็จ รถสิบล้อได้วิ่งออกไปจากหน่วยฯ มุ่งหน้าไปทาง อำเภอเชียงแสน
– เวลา ๑๘.๓๐ น. รถสิบล้อที่บรรทุก ไม้ท่อนที่ออกจากหน่วยฯ ถูกตำรวจ สภ. เชียงแสน สกัดตรวจสอบและอายัด ไว้ที่ สภ.เชียงแสน พร้อมส่งข่าวให้รถบรรทุกหกล้อที่กำลังนำไม้แปรรูปที่ยังวางกอง อยู่ในหน่วยฯ ทราบว่าไม้มีปัญหา ถูกตำรวจจับ รถบรรทุกหกล้อจำนวน ๓ คัน พร้อมรถเครน ที่กำลังนำไม้ขึ้นรถได้เทไม้ทิ้ง และวิ่งออกจากหน่วยฯ ไป พร้อมกับรถเครน

๒. วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
– หัวหน้าหน่วยฯ ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เชียงแสน ให้ไปรับไม้ของกลางกับรถบรรทุก สิบล้อจำนวน ๒ คัน มาเก็บไว้ที่หน่วยฯ
– หัวหน้าหน่วยฯ ได้ตรวจสอบเอกสารที่นายคำดี อินทะวงค์ มามอบไว้พบว่าเอกสารกับไม้แปรรูปที่ยังวางกองอยู่ที่หน่วยฯ ไม่ตรงกันจึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบและตรวจยึดพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา สรุปไม้ของกลางมีดังนี้
๒.๑ ไม้ท่อน(ประดู่ )
จำนวน ๒๐ ท่อน ปริมาตร ๑๕.๕๗ ลบ.ม.
– ผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๙ ท่อน ปริมาตร ๙.๙๔ ลบ.ม.
– ไม่ผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๑๑ ท่อน ปริมาตร ๕.๖๓ ลบ.ม.
๒.๒ ไม้ประดู่แปรรูปจานวน ๑๑๑ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๙.๓๗ ลบ.ม.

๓. กรมป่าไม้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๑๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๔. ได้ดำเนินคดีรถบรรทุกสิบล้อพร้อมไม้ท่อนที่ไม่ผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๑๑ ท่อน ปริมาตร ๕.๖๓ ลบ.ม. ที่ สภ.เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๕. ดำเนินคดีไม้ประดู่แปรรูป จำนวน ๑๑๑ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๙.๓๗ ลบ.ม.พร้อมแจ้งข้อหานายเอกชัย ลิ้มประเสริฐ และนายคำดี อินทะวงค์ ฐาน ร่วมกันมีไีม้แปรรูปหวงห้ามไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ที่ สภ. บ้านแซว อาเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๖. กรมป่าไม้ ย้ายนายวัชระ ศักดิ์เจริญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๔ ( หาดไคร้ )ให้มาประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒(เชียงราย)

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …