, สำรวจการบริหารจัดการขยะ จว.สมุทรสงคราม

สำรวจการบริหารจัดการขยะ จว.สมุทรสงคราม

วันที่ 14พ.ย.61
พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญสุข ที่ปรีกษา ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นหัวหน้าคณะ พร้อม ผช.ผอศปป.4 (2) พ.อ.สรภพ นามารักชาติ ผอ.สพอ.ฯ เดินทางร่วมกับ จนท.สพอ.ศปป.4 กอ.รมน. รวม 9 นาย ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องและการบริหารจัดการขยะ เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง RDF ผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ ต.นาดี จ.สมุทรสงคราม

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”184″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและปัญหาในการดำเนินการ รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขในมุมมองของผู้ประกอบกิจการคัดแยกขยะ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและข้อพิจารณาที่เป็นประโยชน์ในการสัมมนาต่อไป

17064BCA-ADCD-415A-A7A7-BD7574915A84

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …