, ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ

ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ

เมื่อ 25 ม.ค. 64 กอ.รมน.จังหวัดแพร่ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สนง.ทสจ.แพร่ ,สนง.อุตสาหกรรม จ.แพร่, สนง.พลังงาน จ.แพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกันออกตรวจ ตามแผนงาน/ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.บ่อขยะเอกชนในพื้นที่ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
2.บจก.ไทยเอเชียไรซ์ โปรดักส์ (โรงงานก๋วยเตี๋ยว) ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
3.บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงแรมธาริสแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
โดยคณะชุดตรวจฯ ได้ให้ข้อแนะนำและแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินการโดยทันที
, ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เม& …