, ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่

ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่

  1. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 4 กรมป่าไม้, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พร.5(ห้วยแก็ต)​, ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.32 พะเยา, ชุดปฏิบัติการป่าไม้สำนักทรัพยากรที่ 3 สาขาแพร่, หน่วยปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ภาคเหนือ 2 กรมป่าไม้ , ศปทส. ภาค 5, กำนัน ตำบลไผ่โทน และ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกิ่วนาค ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 จุด ดังนี้

               1.1 จุดที่ 1 เมื่อเวลา 12.30น. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 7 ท่อน ปริมาตร 4.06 ลบ.ม. คิดค่าเสียหายของรัฐ เป็นจำนวนเงิน 243,600 บาท ที่เกิดเหตุบริเวณ บ้านร้าง เลขที่ 59 หมู่ที่ 9 บ้านกิ่วนาค ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พิกัดจุดเกิดเหตุ 47Q 651986 E 203791 N ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึด ส่งดำเนินคดี สภ.ไผ่โทน  ตาม ปจว. ข้อ 3 เวลา 19.00น. คดีที่ 42/63 ยึดทรัพย์
ที่ 17/63

               1.2 จุดที่ 2 เวลา 14.30น. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 8 ท่อน ปริมาตร 4.47 ลบ.ม. คิดค่าเสียหายของรัฐ เป็นจำนวนเงิน 268,200 บาท ที่เกิดเหตุบริเวณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 9 บ.กิ่วนาค ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พิกัดจุดเกิดเหตุ 47Q 651987 E 2037921 N ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึด และส่งดำเนินคดี สภ.ไผ่โทน ตาม ปจว. ข้อ 4 เวลา 19.20น. คดีอาญาที่ 43/63 ยึดทรัพย์ที่ 18/63

  1. วันที่ 1 พ.ค.63 เวลา 10.00 คณะเจ้าหน้าที่ชุดเดิมได้ร่วมกันตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อน ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 จุด ดังนี้

               2.1 จุดที่ 1 ตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อน(แดง,ปอยาบ) จำนวน 11 ท่อนปริมาตร0.54 ลบ.ม. และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด คือ (1) เลื่อยโซ่ยนต์จำนวน1 เครื่อง (2)รถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน(3)โทรศัพท์มือถือจำนวน 1 เครื่อง เหตุเกิดบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง ท้องที่บ.ป่าเลา ม.3 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่  นำส่ง พงส.สภ.สะเอียบ ตาม ปจว.ข้อ1 เวลา 1900 คดีที่16/63ยึดทรัพย์ที่ 6/63 ลง 1 พ.ค.63

               2.1 วันที่ 1 พ.ค.63 เวลา 1400 ตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อน(แดง,ชิ้นชัน,กระบก,รกฟ้า, ตะแบก)จำนวน 111 ท่อน ปริมาตร 9.25 ลบ.ม.เหตุเกิดบริเวณไร่ข้าวโพดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง ม.3 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ นำส่ง พงส.สภ.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ตาม ปจว.ข้อ2 เวลา1900 คดีอาญาที่ 17/63 ยึดทรัพย์ที่ 7/63 ลง 1 พ.ค.63

  1. สรุปผลการปฏิบัติ ในพื้นที่ จ.แพร่ ดังนี้

               3.1 นำเข้าสู่ขบวน การทางกฎหมายรวม จำนวน 4  คดี

               3.2 ตรวจยึดไม้ รวม จำนวน 137 ท่อน ปริมาตรรวม 18.32 ลบ.ม.

               3.3 ตรวจยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด 3 รายการ

                     1) เลื่อยโซ่ยนต์      จำนวน 1 เครื่อง

                     2) รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน

                     3) โทรศัพท์มือถือ  จำนวน 1 เครื่อง

, ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่ , ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่ , ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่ , ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่ , ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่ , ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่ , ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่ , ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่ , ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่ , ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่ , ห้วง 30 เม.ย.63 – 1 พ.ค.63 ศปป.4 กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ จ.แพร่

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …