, อุทยานฯ สั่งห้ามปรุงอาหารปิ้งย่าง-มีกลิ่นควันในจุดกางเต็นท์

อุทยานฯ สั่งห้ามปรุงอาหารปิ้งย่าง-มีกลิ่นควันในจุดกางเต็นท์

วันนี้ (15 ก.ค.2564) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามในประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องงดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ

เหตุผลของการออกประกาศดังกล่าว เนื่องจากการประกอบอาหารประเกทนี้ก่อให้เกิดมลภาวะและสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่า เข้ามาในบริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พัก เนื่องจากได้กลิ่นอาหารและมาทำลายทรัพย์สิน หรืออาจทำอันตรายแก่นักท่องเที่ยวไให้ใด้วันบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้

กรมอุทยานแห่งชาติสัตวํป่าและพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 8  ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ การเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2563

และมาตรา 72 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นติน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโตยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นติน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงออกประกาศ ตังนี้

, อุทยานฯ สั่งห้ามปรุงอาหารปิ้งย่าง-มีกลิ่นควันในจุดกางเต็นท์

งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พัก ในอุทยานแห่งชาติ ยกเว้นชงชา-กาแฟ ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ป้องกันสัตว์ป่าเข้าใกล้นักท่องเที่ยว

โดยอุทยานแห่งชาติได้จัดให้มีร้านค้าสวัสติการ พื้นที่ประกอบอาหาร จัดพื้นที่ให้เอกชน หรือชุมชนท้องถิ่นเข้ามาขออนุญาตจำหน่ายอาหารในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และแนวทางอื่น ๆ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำร่องให้นักท่องเที่ยวงดประกอบอาหารในจุดกางเต็นท์ เนื่องจากมีปัญหาช้างออกมาในจุดกางเต็นท์ลำตะคอง และผากล้วยไม้ โดยเฉพาะการห้ามอาหารปิ้ง ย่าง หมูกระทะ ซึ่งดึงดูดสัตว์ป่าตามกลิ่นอาหาร และยังมีปัญหาการจัดการขยะด้วย

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอส ออนไลน์ว่า กรมอุทยานฯ มีประกาศฉบับนี้ออกมา เพื่อต้องการควบคุมการปรุงอาหารที่มีควัน และกลิ่นซึ่งจะเป็นตัวที่ดึงดูดสัตว์ป่า มาใกล้นักท่องเที่ยว และทำให้เกิดอันตรายได้

เรื่องอาหารที่มีกลิ่น ควัน เป็นตัวดึงดูดสัตว์เข้ามาแวะเวียนใกล้นักท่องเที่ยวและเกิดอันตรายได้ รวมทั้งยังส่งผลให้พฤติกรรมของของสัตว์เปลี่ยนแปลง

, อุทยานฯ สั่งห้ามปรุงอาหารปิ้งย่าง-มีกลิ่นควันในจุดกางเต็นท์

 

มาตรการหลังจากนี้ หัวหน้าอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ ก็ต้องคอยดูแลสอดส่อง ในช่วงแรกต้องขอความร่วมมือ และใช้การว่ากล่าวตักเตือนไปก่อนหากนักท่องเที่ยวยังไม่เชื่อฟัง ก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบอุทยาน 

ประกอบกับช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ COVID-19 อุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่ยังปิดชั่วคราว ยกเว้นที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ส่วนหนึ่งก็จะทำให้สัตว์ป่าลดการรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าวก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวบางคนมองว่า เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด อีกทั้งอาหารในร้านสวัสดิการ และที่นำไปขายในเขตอุทยานก็มีราคาแพง และไม่ถูกปาก ทั้งนี้บางคนถึงกับประชดว่าอาจต้องพกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นไปเยอะๆ เพราะเป็นอาหารที่อนุโลมให้ปรุงได้

, อุทยานฯ สั่งห้ามปรุงอาหารปิ้งย่าง-มีกลิ่นควันในจุดกางเต็นท์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ห้ามปิ้งย่าง! “เขาใหญ่” จัดโซนปรุงอาหารจุดกางเต็นท์ลำตะคอง

 

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/306076
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ผลแล็บซาก “วัวแดง 2 ตัว” ป่าห้วยขาแข้ง ติดลัมปี สกิน

ผลแล็บซาก “วัวแดง 2 ตัว” ป่าห้วยขาแข้ง ติดลัมปี สกิน

วั& …