, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

เข้าตรวจสอบพื้นที่จากการได้รับแจ้งข่าวจากประชาชนว่ามีรถแบคโฮ 3 คันเข้าไปขุดปรับพื้นที่บนเนินเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบ(……..)พบว่ามีรถแบคโฮ จำนวนสามคันเข้าไปขุดปรับพื้นที่จริงโดยเข้าดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 63 ที่ผ่านมา ซึ่งต่อมามีบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนเจ้าของที่ดินนำสำเนาเอกสารโฉนดที่ดินมาแสดง (โฉนดที่ดินหมายเลขที่ 28676, 28674, 28667 ระวาง 5237116072-3) จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าพื้นที่ที่รถแบคโฮ กำลังดำเนินการปรับพื้นที่นั้นออกนอกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงบุกรุกเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ 11-3-96 ไร่ และจากการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงซึ่งออกเมื่อ พ.ศ. 2536 พบว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งสามแปลงและยังพบเพิ่มเติมอีกว่าโฉนดที่ดินที่ออกเมื่อ พ.ศ. 2545 ออกทับที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ขญ.12 และเส้นทางขึ้นเขาใหญ่

, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …