, เข้าตรวจสอบพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บ้านลิเจีย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เข้าตรวจสอบพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บ้านลิเจีย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

, เข้าตรวจสอบพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บ้านลิเจีย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 197-1-75 ไร่

เป็นพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 แต่ถูกซื้อขายเปลี่ยนชื่อ และนำรายชื่อที่เปลี่ยนนั้นเข้าคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครอง ที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์ จว.ก.จ. ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติไม่รับรอง
จึงเป็นการกระทำผิดมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงได้จัดทำบันทึกตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …