เตรียมการร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรฯ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”37″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

23 พ.ย.60 เวลา 1000

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการหารือและรับความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมี รอง ผอ.ศปป.4ฯ(1), ผบก.ปทส, หน.ชุดพยัคไพร, ชุดพญาเสือ, ชุดฉลามขาว และ ผอ.นขต.ศปป.4ฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปป.4 กอ.รมน. ชั้น 3 อาคาร ศปก.ทบ.(เก่า) เป็นการเตรียมการเพื่อนำผลการหารือและความคิดเห็นของส่วนราชการเสนอที่ประชุมร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมีการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย.60