, เปิดเที่ยว “สระมรกต” กระบี่ จำกัดนักท่องเที่ยวเล่นน้ำรอบละ 50 คน

เปิดเที่ยว “สระมรกต” กระบี่ จำกัดนักท่องเที่ยวเล่นน้ำรอบละ 50 คน

วันที่ 5 พ.ย.2564 นายอนันต์ ขวัญมณี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม จ.กระบี่ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ได้ผ่อนคลายลงบ้างแล้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ จึงเห็นควรเปิดการท่องเที่ยวในแหล่งศึกษาธรรมชาติสระมรกตให้มีการเล่นน้ำในแหล่งน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 เป็นต้นไป แต่ยังดำเนินการตามแนวทางและมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ และตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ (New Normal) อย่างเคร่งครัด

, เปิดเที่ยว “สระมรกต” กระบี่ จำกัดนักท่องเที่ยวเล่นน้ำรอบละ 50 คน

 

สำหรับมาตรการลงเล่นน้ำในสระมรกต อนุญาตให้เที่ยวชมและเล่นน้ำสระมรกตเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และจะต้องลงทะเบียนด้วยระบบแอพพลิเคชันไทยชนะ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าจุดให้บริการเก็บค่าบริการผ่านเข้าสระมรกต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ จำกัดไม่เกินจำนวน 300 คน ต่อช่วงเวลาเป็นรอบ ๆ ละ 30 นาที และเว้นระยะเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพและชื่นชมธรรมชาติ และกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในสระมรกตไม่เกิน 50 คน ต่อรอบ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการด้านอื่น ๆ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม โดยเคร่งครัด

, เปิดเที่ยว “สระมรกต” กระบี่ จำกัดนักท่องเที่ยวเล่นน้ำรอบละ 50 คน

 

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวต้องมีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ยกเว้นมีอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน หรือให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ส่วนกรณีผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษาหายแล้ว ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อ COVID-19 และหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็มภายในเวลา 3 เดือน หลังการติดเชื้อเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

, เปิดเที่ยว “สระมรกต” กระบี่ จำกัดนักท่องเที่ยวเล่นน้ำรอบละ 50 คน

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/309413
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชาวบ้านกังวล “เสือวิจิตร” ไม่กล้าออกกรีดยางสูญรายได้วันละ 2,000 บาท

ชาวบ้านกังวล “เสือวิจิตร” ไม่กล้าออกกรีดยางสูญรายได้วันละ 2,000 บาท

วั& …