, เปิดเป้าหมายไทยลด “ก๊าซโลกร้อน” เป็นศูนย์ภายในปี  2065

เปิดเป้าหมายไทยลด “ก๊าซโลกร้อน” เป็นศูนย์ภายในปี 2065

วันนี้ (9 พ.ย.2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะคณะผู้แทนไทย กล่าวว่า ในเวทีประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ เมืองกลาสโกว์ ผู้นำแต่ละประเทศส่วนใหญ่ได้กำหนดเป้าหมายการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชัดเจนมากขึ้น เพื่อเข้าสู่ความสมดุลทางคาร์บอน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

พร้อมกำหนดแนวทางที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น อินเดีย ประกาศเป้าหมายจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2070 พร้อมปล่อยคาร์บอนลดลงให้ได้ 1,000 ล้านตัน และใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 50 ภายในปี 2030 ออสเตรเลีย ประกาศเป้าหมายจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2030 ให้ได้ร้อยละ 35

, เปิดเป้าหมายไทยลด “ก๊าซโลกร้อน” เป็นศูนย์ภายในปี  2065

ชี้เป้าหมายไทยดลดก๊าซเป็นศูนย์

นายวราวุธ กล่าวว่า ส่วนประเทศไทยหากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านเงินทุนและเทคโนโลยีจากความร่วมมือระหว่างประเทศ และกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ จะช่วยให้เป้าหมายการมุ่งบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 หรือและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-zero GHG emission) ภายในปี 2065 สำเร็จได้แน่นอน

แผนของไทยจะถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของแต่ละประเทศส่งให้ที่ประชุม COP26 พิจารณา โดยไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศของอาเซียนที่จะเป็นการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยในภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำเป้าหมายตามความตกลงปารีส (NDCs) ของประเทศฉบับต่อไปให้กับ UNFCCC

ในการประชุม COP26 ครั้งนี้กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีความตื่นตัวมากกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทุกประเทศจำเป็นจะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้มากที่สุด

, เปิดเป้าหมายไทยลด “ก๊าซโลกร้อน” เป็นศูนย์ภายในปี  2065

 

รมว.ทส.กล่าวอีกว่า ประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศที่ให้ความสำคัญเรื่องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากแผนการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 ไทยตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและการขนส่งลงร้อยละ 7-20 โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึงร้อยละ 17 ในปี 2562 ถือว่าเกินจากเป้าถึง 2 เท่าที่สำคัญไทยยังเป็นประเทศแรกๆที่ส่งความตกลงปารีส (NDCs) ฉบับปรับปรุงปี 2563 

ขณะนี้ไทยกำลังอยู่ช่วงของการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระยะต่อไปที่ตั้งเป้าหมายจะลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 20-25 ในทุกภาคอุตสาหกรรมภายในปี 2573

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ประกาศต่อ COP26 ไทยพร้อมยกระดับแก้วิกฤตภูมิอากาศ

ท่าทีไทยก่อนประชุม COP-26 หลังโลกร้อนขึ้น 1.1 องศา

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/309516
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชาวบ้านกังวล “เสือวิจิตร” ไม่กล้าออกกรีดยางสูญรายได้วันละ 2,000 บาท

ชาวบ้านกังวล “เสือวิจิตร” ไม่กล้าออกกรีดยางสูญรายได้วันละ 2,000 บาท

วั& …