, เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”168″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

วันที่  ๓ ส.ค.๖๑ กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร/ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.มอบหมายให้ พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ ๙/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฯ มี ผอ.รร.ดงมะไฟพิทยาคม,กำนันตำบลดงมะไฟ, อาจารย์ และเยาวชน รร.ดงมะไฟพิทยาคม จำนวน ๑๑๗ คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม และมีวิทยากรจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดยโสธร และ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว บรรยาย ให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์
– วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกภาคประชาชนเน้นกลุ่มเยาวชน ให้เข้าใจพื้นฐานในการปกป้องอนุรักษ์ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งเพื่อให้เกิดการดูแลรักษาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง หลังจากนั้นสาธิตวิธีการดับไฟป่าตามสถานีต่างๆจำนวน ๔ สถานี 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …