, เริ่มหนาว 2 พ.ย. กรมอุตุฯ ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว

เริ่มหนาว 2 พ.ย. กรมอุตุฯ ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว

วันนี้ (29 ต.ค.2564) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดว่า

ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.นี้ โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป

, เริ่มหนาว 2 พ.ย. กรมอุตุฯ ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกซุกหนาแน่นต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 ต.ค.2564 นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

 

, เริ่มหนาว 2 พ.ย. กรมอุตุฯ ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว

 

สำหรับฤดูหนาวปีนี้ จะเริ่มต้นวันที่ 2 พ.ย. และสิ้นสุดประมาณเดือน ก.พ.2564 โดยประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20-21 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็นใกล้เคียงปีที่ผ่าน (ฤดูหนาวปี 2563 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.2 องศาเซลเซียส)

, เริ่มหนาว 2 พ.ย. กรมอุตุฯ ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/309148
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชาวบ้านกังวล “เสือวิจิตร” ไม่กล้าออกกรีดยางสูญรายได้วันละ 2,000 บาท

ชาวบ้านกังวล “เสือวิจิตร” ไม่กล้าออกกรีดยางสูญรายได้วันละ 2,000 บาท

วั& …