, เอกชนซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดเผา – ลดฝุ่น

เอกชนซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดเผา – ลดฝุ่น

โรงงานอ้อยและน้ำตาลออกมาตรการ สร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่อ้อยลดเผาอ้อย เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมีโรงงานเอกชนที่ทำโรงไฟฟ้าชีวมวลรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้ราคาสูงถึงตันละเกือบ 1,000 บาท เพื่อลดการเผา และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งตลอด 9 ปีที่รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท 

 

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/298861
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

วั& …