, แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขฟาร์มหมู จ.ราชบุรี

แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขฟาร์มหมู จ.ราชบุรี

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”108″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

วันนี้  19 เม.ย.61 เวลา  08.30-10.30  พลโทผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข  ผอ.ศปป.4กอ.รมน.คณะฯ ร่วมประชุมหารือและรับทราบแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขฟาร์มหมูในเขต อ.ปากท่อ ณ วีระชัยฟาร์ม ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  รับฟังการชี้แจงการปฏิบัติของคณะทำงานระดับอำเภอ โดยนายอำเภอปากท่อ และรับฟังการชี้แจงปัญหาและการแก้ไขปัญหาของ วีระชัยฟาร์ม โดยเจ้าของวีระชัยฟาร์ม  ซึ่งทาง กอ รมน จังหวัด รบ.ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง กอ รมน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมด้วย                                               เวลา 10.30-11.00   ได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่ตามแนวทางแก้ปัญหาของวีระชัยฟาร์ม

                             เวลา 11.00-13.40   รับฟังความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในอ่างเก็บน้ำสาธารณะ โดยมีศูนย์ดำรงธรรม จ.ราชบุรีแเละคณะทำงานระดับอำเภอชี้แจง  ซึ่งมีหน่วยทหารคือ กองพลพัฒนาที่ 1  ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในอ่างเก็บน้ำสาธารณะด้วย ในการนี้ ผู้แทนอุดมเดชฟาร์มและไร้ส้มสุกิจฟาร์ม  ได้ชี้แจงการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งรับทราบการปฏิบัติการที่ถูกต้องตามกฏหมายจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการบำบัดน้ำเสีย

                             เวลา 1340-1400   ลงพื้นที่ดูบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นของฟาร์มใด   จากการสำรวจดูตามสภาพแล้วคงจะไม่ผ่านระบบบำบัดที่สมบูรณ์ 

                             เวลา 1400 -1430  ลงพื้นที่ที่มีประชาชนร้องเรียน กรณีน้ำซึมจากฟาร์มหมู รายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …