, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน. ๒๕๖๒ (Flie Download)

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน. ๒๕๖๒ (Flie Download)

, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน. ๒๕๖๒ (Flie Download)
ลิ้งสำหรับดาวน์โหลด
https://drive.google.com/file/d/1qPTKwWdDmCYxL5XI-QVFm_H2uQJixpY1/view

 

 

, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน. ๒๕๖๒ (Flie Download)
QR CODE    download

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …