, แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี 58 (Download)

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี 58 (Download)

, แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี 58 (Download)
ลิ้งสำหรับดาวน์โหลด
https://drive.google.com/file/d/1kdybkxOPEqyg_e7K10PgeHx0CzL8UIpw/view?usp=drivesdk
, แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี 58 (Download)
QR CODE

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …