,

วันที่ 5 ส.ค.60

โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ กอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ณ.อาคารโรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ส.(ท.) พ.อ.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ให้การต้อนรับ รายงานการปฏิบัติโครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความ หวงแหนและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

, , , ,

เวลา 1500 

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า ลงพื้นที่เพื่อปลูกป่า โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ.หน่วยลูกเนินที่ 1133 สำนักบริหารพื้นที่ 16 ( เชียงใหม่ ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ท้องที่ตำบลแม่นาเดิง อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน

, , , , , , , , , , , , , , , ,

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …