, อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัด ก.บ.

อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัด ก.บ.

โครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัดกระบี่

21 กรกฏาคม 60 เวลา 0900 น.
พลโทชัยณรงค์. แกล้วกล้า  ผอ.ศปป.4  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัดกระบี่พร้อมคณะฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่

, อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัด ก.บ. , อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัด ก.บ. , อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัด ก.บ. , อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัด ก.บ. , อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัด ก.บ. , อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัด ก.บ. , อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัด ก.บ.

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …