อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัด ก.บ.

โครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัดกระบี่

21 กรกฏาคม 60 เวลา 0900 น.
พลโทชัยณรงค์. แกล้วกล้า  ผอ.ศปป.4  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัดกระบี่พร้อมคณะฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่