, กอ.รมน.จังหวัด ยโสธร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัด ยโสธร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ

   เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64  เวลา 0800 – 1630 น.  กอ.รมน.จังหวัด ยโสธร ร่วมกับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยส.1 (ดงปอ-ดงบังอี่) ลงพื้นที่ลาดตระเวนโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่เดิม ลดปัญหาการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

, กอ.รมน.จังหวัด ยโสธร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ , กอ.รมน.จังหวัด ยโสธร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ , กอ.รมน.จังหวัด ยโสธร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลน่าสนใจ

, การป้องกัน ปราบปรามการลักลอบทิ้งสารเคมีอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

การป้องกัน ปราบปรามการลักลอบทิ้งสารเคมีอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

เม& …