, โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์

๒๗ มิ.ย.๖๐ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์  : โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นโครงการที่ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความรักและความหวงแหนในผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งได้รับวิทยากรพิเศษจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวคุณภาพ  นอกจากการอบรมในหอประชุมโรงเรียนแล้ว ยังมีเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกันภายในโรงเรียนอีกด้วย 

, โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย