, โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร : โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ
๑ ก.ค.๖๐

พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. ได้เรียนเชิญ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.ส.ค./ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม ณ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา หมู่ที่ ๓ ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน พร้อมกับเชิญวิทยากรจากชุมชนตำบลบางหญ้าแพรก ให้ความรู้เรื่องการผลิตถ่านไบโอชาร์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น และอาหารที่ได้จากพรรณไม้ป่าชายเลน พร้อมด้วย สนง.สิ่งแวดล้อมภาค ๕ (นครปฐม) ให้ความรู้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำให้กับเยาวชน จากนั้นได้เรียนเชิญ ผวจ.ส.ค./ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค., นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร, นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร, นายอุดม นามสม ผอ.รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา, นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง นายก อบต.โคกขาม, นายพิสิทธิ์ แสงจันทร์ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ., พ.อ.หญิงณัฏฐ์ภัทร์ตา สงเคราะห์ราษฎร์ รอง หน.กลุ่มงานอำนวยการฯ, พ.ต.ณฐกร ไกรษร จนท.ปฏิบัติการกลุ่มงานมวลชน และนายบุญเลิศ กลิ่นสุบรรณ์ ผญบ.หมู่ ๓ ต.โคกขาม ร่วมมอบวุฒิบัตรให้กับเยาวชนที่เข้ารับการอบรม

, โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ จังหวัดสมุทรสาคร , โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ จังหวัดสมุทรสาคร , โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ จังหวัดสมุทรสาคร , โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ จังหวัดสมุทรสาคร , โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ จังหวัดสมุทรสาคร , โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ จังหวัดสมุทรสาคร , โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ จังหวัดสมุทรสาคร , โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ จังหวัดสมุทรสาคร , โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย