, โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐

โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐

โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า (ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม) กอ.รมน.จังหวัด สุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

                  ๒๓ มิ.ย.๖๐  พ.อ.เอกภาพ   สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท)  เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า (ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม) กอ.รมน.จังหวัด ส.ร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ร.ร.บ้านนาสาม (เกียรติประชา) ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์  มีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย พ.ต.อ.ธนะวัฒน์   สุมานัช ผกก.สภ.สวาย , นายทยากร    หาญเสมอ ผอ.ร.ร.บ้านนาสาม (เกียรติประชา) พร้อมคณะครู , นายเฉลิมพล   เขียวหวาน นายก อบต.นาบัว พร้อมคณะ , นายเฉลิมชัย   เขียวหวาน กำนัน ต.นาบัว พร้อมคณะ , นายนาบูลย์   สุขปัญญา  ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สุรินทร์ , นางสาวณชณฆ์    ตรงใจ ประธานบริษัทไชนี่อินเตอร์คอร์เปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะ , นางพนัสกร   ตรงใจ  ประธานสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด พร้อมคณะ , คณะครู ร.ร.นาบัววิทยา ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ และ คณะครู กศน.ต.นาบัว ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์  รอง ผอ.รมน.ฯ  ได้กล่าวกับผู้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ ร.๙ ทรงมอบให้กับคนไทย   นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่คนไทยควรจะรู้และก้าวให้ทัน แนวคิดในการแก้ไขปัญหายึดหลักอริยสัจ ๔  อิทธิบาท ๔ และกล่าวขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วม และแขกที่มาร่วมพิธีทุกท่าน

                   กิจกรรมในการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษของ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวการบรรยายของนายก อบต.นาบัว เรืองบทบาทของท้องถิ่นกับการสนับสนุนกิจการชาวนา  การบรรยายของ สหกรณ์การเกษตร วันวันวัน จำกัดที่ มีผลงานในการประกวดข้าวชนะเลิศของ จังหวัดสุรินทร์ ๓ ปีซ้อนรวมทั้งได้รับรางวัลระดับประเทศ  การดูงานการทำนาในกระถาง. การรับฟังการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การรับทราบข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ การชมนิทรรศการ. และการทำนาในแปลงนาที่ เคยได้รับรางวัลที่ ๑ ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีเคยมีผลการผลิตสูงถึง ๗๓๐ กก./ไร่

                   ผลการปฏิบัติ

                   เยาวชนได้รับความรู้ในด้านการปกป้องผืนป่าด้านอาหารได้เป็นอย่างดี อาทิ ประวัติความเป็นมาของข้าวหอมมะลิสุรินทร์ , ประวัติความเป็นมาของชีวิตชาวนาเมื่อสมัยอดีตกาล , ฝึกทักษะด้วยการดำนาตามแบบฉบับดั่งเดิม , การศึกษาเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ และ ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรยุคปัจจุบัน  อนึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนมากมีความรู้สึกนึกคิดว่า เป็นข้อมูลที่สำคัญให้ความรู้อย่างมาก หลายเรื่องพึ่งได้รับทราบ   อยากให้สุรินทร์เป็นแหล่งที่ผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวปลอดภัยจังหวัดหนึ่งของประเทศ

, โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า(ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม)กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย