สมุทรสาครกับโครงการ “เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ” (๒๕ ม.ค.๖๐)

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๐ นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รอง ผวจ.สค./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. เป็นประธานเปิดโครงการ “เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ” ณ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา ต.โคกขาม อ.เมือง จว.สค. และปลูกป่า ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยชายฝั่ง โดยมี พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.(ท.), นายก อบจ.สค., ตัวแทนทหาร ส.๑, ทสจ.สค., พนักงานบิ๊กชี สาขามหาชัย, ครูและนักเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประมาณ ๒๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ

S__16949253 S__16949256 S__16949257 S__16949263 S__16949266 S__16949271 S__16949273

ข้อมูลน่าสนใจ

การแก้ไขปัญหาคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จ.สมุทรสาคร

วันนี้ 3 ม.ค. 6 …