, โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ

โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ

กอ.รมน.ภาค๔ สย.๑
เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐,๐๙๐๐

ชพส.๔๑๐๘ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตปุ๋ยหมักลดต้นทุน ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ. ม.๓ บ.บางลำภู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จว.ร.น.

, โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ , โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ , โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ

ข้อมูลน่าสนใจ

, ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

เม& …