, ไฟป่าเชียงใหม่รุนแรงขึ้นมากแค่ไหน?

ไฟป่าเชียงใหม่รุนแรงขึ้นมากแค่ไหน?

ศาลปกครองเชียงใหม่มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้อำนาจตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้เขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการประกาศภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อไปภายใน 8 พ.ค.นี้ โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ชี้ว่า ปี 2464 สามารถลดจุดความร้อน (Hot Spot) ได้มากกว่าร้อยละ 50 แต่ค่า PM2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้น มีเหตุปัจจัยหลักมาจากประเทศเพื่อนบ้าน อ่านข่าวเพิ่มเติม

สำรวจสถานการณ์ไฟป่า

, ไฟป่าเชียงใหม่รุนแรงขึ้นมากแค่ไหน?

 

จ.เชียงใหม่เผชิญวิกฤตไฟป่าหนักที่สุดของประเทศอยู่เสมอ ค่าฝุ่น PM2.5 สูงติดอันดับโลกหลายครั้ง คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของเหตุไฟป่าทั้งประเทศ เฉลี่ยแล้วในปี 2563 เชียงใหม่เกิดไฟป่ามากถึงวันละ 6 ครั้ง

, ไฟป่าเชียงใหม่รุนแรงขึ้นมากแค่ไหน?

 

สูญเสียพื้นที่กว่า 53,000 ไร่ เท่ากับสนามหลวง 720 แห่ง หรือหากเปรียบเทียบโดยเอาสนามหลวงเป็นจุดศูนย์แล้วละก็ พื้นที่แต่ละทิศจะจรดรัฐสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจริญกรุง และราชพฤกษ์

, ไฟป่าเชียงใหม่รุนแรงขึ้นมากแค่ไหน? , ไฟป่าเชียงใหม่รุนแรงขึ้นมากแค่ไหน?

 

เรากำลังเผชิญสถานการณ์ไฟป่าที่อาจรุนแรงกว่าที่คิด เหตุไฟป่ามากกว่าปีละ 2,000 ครั้ง สูญเสียพื้นที่ป่าหลายหมื่นไร่ เฉลี่ยไฟไหม้แต่ละครั้งเสียป่า 23 ไร่

หากรวมพื้นที่ไฟไหม้ทั้งประเทศรวมกัน เพียงปีเดียวก็เกือบเท่ากับ 1 ใน 5 ของพื้นที่กรุงเทพฯ เลยทีเดียว ความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่การฟื้นฟูต้องใช้เวลานับสิบปี

การสูญเสียยังเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่และอาสมัครดับไฟป่าทุกปี

ปี 2564

  • ด.ญ.ณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา จิตอาสาดับไฟป่าบ้านแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดฝอย หลังร่วมทำแนวกันไฟ

ปี 2563

  • ปฏิภาณ ตาลป่า เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตขณะดับไฟป่า
  • นิพนธ์ จาระธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ถูกไฟคลอกเสียชีวิตขณะดับไฟป่า
  • พลทหาร ปิยพันธ์ แสนสุข เสียชีวิตขณะดับไฟป่าใกล้ฐานบ้านปางคาม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
  • ต๊ะนี กิจเจริญพัฒน์ ชาวบ้านชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ถูกไฟคลอกเสียชีวิต ขณะดับไฟป่าที่ดอยขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  • เงิน​ นาหยิ ถูกไฟคลอกเสียชีวิต ขณะดับไฟป่าบริเวณป่าบ้านสามต้าว ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  • ทองสุข กำวิละ เสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวขณะดับไฟป่าที่ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
  • พงษ์นรินทร์ แพรชมภู ชาวบ้านซิวาเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ถูกไฟคลอกเสียชีวิตขณะดับไฟป่า และภรรยาได้รับบาดเจ็บ
  • สิทธิชัย กองแก้วสีงาม เยาวชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ถูกไฟคลอกเสียชีวิตขณะดับไฟป่า ต.ขุนยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ปี 2562

  • เรด้า นาดี พนักงานดับไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ เสียชีวิต หลังกลับจากการลาดตระเวนตรวจสอบและดับไฟป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

แล้วเรามีกำลังสู้ไฟป่ามากน้อยแค่ไหน?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีสถานีควบคุมไฟป่า 147 สถานี กำลังพลปฏิบัติการดับไฟ 6,346 คน ส่วนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศมี 73.65 ล้านไร่ จำนวนนี้ได้มีการจัดสรรควบคุมไฟป่า 26.44 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 36 สัดส่วนเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อป่ากว่า 4,000 ไร่

, ไฟป่าเชียงใหม่รุนแรงขึ้นมากแค่ไหน?

 

ชมสารคดี ไฟป่าลามเมือง : ภารกิจดับไฟป่า ต้นเหตุฝุ่นพิษคลุมเมือง ออกอากาศ 14 มี.ค.64

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/303361
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, เสือโคร่ง “วิจิตร” ออกจากป่าห้วยขาแข้ง 3 วัน ล่าสุดยังหาตัวไม่เจอ

เสือโคร่ง “วิจิตร” ออกจากป่าห้วยขาแข้ง 3 วัน ล่าสุดยังหาตัวไม่เจอ

วั& …