, 	การติดตามตรวจสอบบริษัท เหมืองแร่ศศิน จำกัด ตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ เพิ่มเติม

 การติดตามตรวจสอบบริษัท เหมืองแร่ศศิน จำกัด ตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ เพิ่มเติม

  • การตรวจสอบบริษัท เหมืองแร่ศศิน จำกัด ตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ เพิ่มเติม
[ngg_images source=”galleries” container_ids=”183″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 ๑. วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ได้บูรณาการคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประกอบด้วย  ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน., กอ.รมน.จังหวัด พ.ร., ชป.รส.ม.พัน ๑๒,  สถานีตำรวจภูธรเวียงต้า, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๓ ภาคเหนือ,  ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้,  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๒,  ฝ่ายปกครองอำเภอลอง,  องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่, ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิด(EOD) กก.สส.ภ.จว.แพร่

๒. คณะเจ้าหน้าที่นำโดย พ.อ.พงษ์เพชรฯได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุระเบิด และบริเวณที่ทำการจุดระเบิดของบริษัทเหมืองศศิน จำกัด และเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่สวก และแม่ต้า ไปตรวจวิเคราะห์  โดยพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย ท้องที่ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ดังนี้

     ๒.๑ เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุระเบิด และบริเวณสถานที่ทำการจุดระเบิด เพื่อป้องกันการรั่วไหลนำวัตถุระเบิดไปใช้นอกวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต พบเชื้อประทุไฟฟ้า เบอร์ ๐ จำนวน ๒๑ ดอก ในถังพลาสติกสีขาวมีฝาปิดในอาคารสำนักงานหน้าเหมือง ภายใต้การควบคุมของวิศวกรเหมืองแร่ นายสุรพงษ์ วิริยา เลขที่ ๑๐๐๙/๒๕๕๙ ทำหน้าที่ควบคุมการใช้วัตถุระเบิด ชี้แจงว่าเป็นเชื้อประทุที่ใช้ทำการระเบิดย่อยหิน ซึ่งเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ เก็บไว้ เพื่อรอทำลายตามวงรอบระยะเวลา จึงมอบหมายให้ EOD ทำการเก็บตัวอย่างเชื้อประทุ จำนวน ๒ ดอก เพื่อทดสอบการเสื่อมสภาพต่อไป

     ๒.๒ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๒ ร่วมกับผู้แทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์หามลพิษ และสารปนเปื้อน รวม ๖ จุดได้แก่ในลำน้ำแม่สวก บริเวณต้นน้ำเหนือเหมืองแร่, กลางน้ำบริเวณเหมือง, ปลายน้ำใต้เหมือง, บริเวณที่มีการถมกากแร่ไหลลงริมลำน้ำแม่สวก, บ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านใหม่ศรีล้อม และในบ่อเก็บน้ำสำรองป้องกันอัคคีภัย อบต.ต้าผามอก ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่แต่งแร่ของบริษัทเหมืองศศิน จำกัดโดยจะทราบผลการตรวจภายใน ๑๕ วัน

 ๓.กรณีชาวบ้านได้รับมลพิษจากการทำเหมืองแร่ เจ้าหน้าที่จากกอ.รมน.จังหวัด พ.ร. แจ้งว่าได้ประสานกับสาธารณสุขจังหวัดแพร่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมาตรวจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จำนวน ๗๖ คน ในห้วงสัปดาห์หน้า และจะรวบรวมรายงานผลการตรวจของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ ศปป.๔ กอ.รมน.ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …