วันศุกร์ 31 มีนาคม 2023

หมวด : ข่าวป่าไม้

ลอบตัดไม้แหล่งต้นน้ำคลองเทพา! สุดแสบแอบกลับเข้ามาขนไม้หลังจากเจ้าหน้าที่ออกจากพื

ลอบตัดไม้แหล่งต้นน้ำคลองเทพา! สุดแสบแอบกลับเข้ามาขนไม้หลังจากเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่

วันที่ 18 มี.ค.66 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ออกตรวจปราบปรามการลักล

วันที่ 18 มี.ค.66 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ออกตรวจปราบปรามการลักลอบขนไม้หวงห้ามมีค่าและหายากจากพื้นที่

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ออกตรวจลาดตระเ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ออกตรวจลาดตระเวนพบไม้ปะดู่แปรรูปจำนวน 1 กอง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ ตรวจยึดจับกุมการ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ ตรวจยึดจับกุมการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ได้ 1 ราย

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉีย

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำ