, การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ

การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ

สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นโรงงานไม้แปรรูปบริษัท โกลด์วู๊ด กรุ๊ป จำกัด ท้องที่เขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

          ศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้สั่งการให้มีการดำเนินเชิงรุกต่อขบวนการลักลอบทำไม้มีค่าข้ามชาติในเขตท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายให้ถึงที่สุดต่อกลุ่มขบวนการดังกล่าวให้ได้

           จากการปฏิบัติการข่าวทางลับของ ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับ ร้อย รส.ที่ ๒ ร.๒ พัน ๒ รอ. และกรมป่าไม้ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔กอ.รมน. และ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้  พบว่ามีการนำไม้มีค่าหายาก (ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ และไม้มีค่าหายากชนิดอื่น) เข้ามาพักและแปรรูป ปรับแต่ง อำพรางในลักษณะเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อเตรียมส่งออกต่างประเทศ ในท้องที่กรุงเทพมหานคร นั้น ในวันนี้ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ คณะเจ้าหน้าที่ นำโดยนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า(ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานไม้แปรรูป บริษัท โกลด์วู๊ด จำกัด เลขที่ ๑๓๐/๘ ถนนนิมิตรใหม่ แขวงคลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตามการข่าวของ ร้อย รส. ที่ ๒ พัน ๒ รอ. (ภารกิจต่อเนื่องวันที่ ๒) ตรวจพบไม้มีค่าหายากชนิดต่าง ๆ ถูกแปรรูปในลักษณะอำพรางเป็นสิ่งประดิษฐ์ (เฟอร์นิเจอร์) จำนวนประมาณ ๙,๐๐๐ ชิ้น รวมปริมาตรไม้ ๑๒๕ ลบ.ม.คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๓๐ ล้านบาท ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้อายัดไว้ตรวจสอบโดยให้ผู้ประกอบการนำเอกสารมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป

        เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกอบด้วย
          ๑. ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              – หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้
          ๒. กรมป่าไม้
             – ศปป.๑ (ภาคกลาง) กรมป่าไม้
             – ผู้แทนสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้
          ๓. ฝ่ายทหารและฝ่ายความมั่นคง
             – ศปป.๔ กอ.รมน. โดยพันเอก พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ศปป.๔ กอ.รมน.
             – กอ.รมน.กทม. โดยพันเอก พีรพงศ์ ไชยศรี หัวหน้ากลุ่มการข่าว กอ.รมน.กทม.
             – ร้อย.รส.ที่ ๒ ร.๒ พัน. ๒ รอ. โดยร้อยเอก ยุทธการ เดชะคำภู
           ๔. ฝ่ายตำรวจ
             – กองบังคับการตำรวจนครบาล ๓ โดย พลตำรวจตรี สมนึก น้อยคง ผบก.น. ๓
             – สถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ โดย พันตำรวจเอก สุรพล ก้อมน้อย ผกก.สน.นิมิตรใหม่
           ๕. สำนักงานเขตคลองสามวา โดย น.ส.กาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร

, การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ

๑ ส.ค.๖๐ ชุดปฏิบัติการที่ ๓ ศปป.๔ กอ.รมน. ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติได้เตรียมการส่งออกไม้ประดู่แปรรูป โดยอำพรางเป็นสิ่งประดิษฐ์และสำแดงเท็จต่อศุลกากรว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ ที่ท่าเรือคลองเตย จึงประสานการปฏิบัติกับศุลกากรกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบและตรวจยึด

, การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ

 

ศปป.๔ กอ.รมน.
การติดตามการค้าไม้เรือนเก่าของขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติในพื้นที่ภาคเหนือดังนี้
๑.เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐ เวลาประมาณ ๑๒๐๐ได้รับแจ้งจากสายข่าว จ.น่าน ว่ามีรถบรรทุกพ่วงกำลังขนไม้เรือนเก่าขึ้นใส่รถพ่วงแต่ตัวรถบรรทุกปิดผ้าใบมิดชิด สงสัยว่าจะนำไม้ผิดกฎหมายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน จึงให้สายข่าวติดตามความเคลื่อนไหว
ต่อมาเวลา ๑๖๐๐ ได้รับแจ้งว่ารถพ่วงคันดังกล่าวได้วิ่งออกจาก อ.เวียงสา จ.น่าน จึงประสานการปฏิบัติสกัดจับรถ
บรรทุกไม้ได้ในเขต อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อเวลาประมาณ ๑๗๓๐

๒.วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ที่ ๓ (ภาคเหนือ) ร่วมกับ
– เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.๑๐,๑๕,๑๖,๑๗
– จนท.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๓๕
– จนท.ทหาร ชป.ข่าว อำเภอร้องกวาง
ได้ร่วมกันตรวจสอบไม้ท่อน,ไม้แปรรูปและโครงวงกบพร้อมบานประตู หน้าต่าง ที่ได้ทำการอายัดไว้พร้อมรถยนต์บรรทุก ๑๒ ล้อ พร้อมพ่วงท้าย (๘ ล้อ) จำนวน ๑ คัน เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ตามที่ได้รับข้อมูลทางโทรศัพท์และทางแอพพลิเคชั่นไลน์จาก พันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฎิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. ว่าจะมีการนำไม้เคลื่อนที่จากท้องที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เข้ามายังพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม้เสาท่อนกลมปลายเหลี่ยม จำนวน ๒๖ ต้นและไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน ๗๘๑ ผ/ล พร้อมโครงสร้างประตู, หน้าต่าง,บันได เป็นไม้ที่ผ่านการประกอบเป็นสิ่งปลูกสร้างมาก่อน
-จากนั้นได้ดำเนินการจับกุม/แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายจิรพงศ์ นาใจนึก อายุ ๖๗ ปี ในฐานะผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุก ซึ่งนายจิรพงศ์ฯได้ให้การรับสารภาพว่าได้รับจ้างจากนางอุษา มนต์เสรีนุสรณ์ ให้บรรทุกไม้ทั้งหมดมาจากท้องที่ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปส่งยังท้องที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดของกลาง ดังนี้
๒.๑ รถยนต์บรรทุก ๑๒ ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีเขียวเข้ม หมายเลขทะเบียน ๗๐-๖๕๗๐ เชียงใหม่พร้อมพ่วงท้ายหมายเลข ๗๐-๒๗๐๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน
๒.๒ ผ้าใบสีดำ จำนวน ๒ ผืน
๒.๓ไม้กระยาเลย(เสา) จำนวน ๒๖ ต้น ปริมาตร ๒.๓๗ ลบ.ม.
๒.๔ ไม้กระยาเลย
(พลวง,รัง)แปรรูป จำนวน ๗๘๑ ผ/ล ปริมาตร ๗.๙๓ ลบ.ม.
๒.๕ วงกบพร้อมบานประตู,หน้าต่าง (ไม้สัก) จำนวน ๑๙ ชิ้น
๓.โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๙ มาตรา ๓๙ ตรี ฐาน“นำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องมือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีสำหรับไม้อื่นที่ไม่ใช่ไม้สักและไม่น้อยกว่าสิบปีสำหรับไม้สักและพ้นสภาพการเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้แล้วเคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นที่ประกอบเครื่องใช้นั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” เหตุเกิดบริเวณบนถนนยันตรกิจโกศล ระหว่างหลัก กม.๒๘๑- กม.๒๘๒ ท้องที่บ้านห้วยกุลัว หมู่ ๖ ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมอบหมายให้นายธีธชช สั่งสอน หน.หน่วยฯ พร.๑๗ (ร้องกวาง) นำส่ง พงส.สภ.ร้องกวาง จ.แพร่ ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

, การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ , การติดตามการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …