7 สิงหาคม 60

โครงการอบรมเยาวชนฯ  กอ.รมน.ม.ส.

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ. ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเยาวชน รู้รักษ์ พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ.ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน โดยมี นาย ธงชัย สงวนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนาย ปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ