,

10 ส.ค.60   พล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกับ พ.อ.จีระพันธ์ ครุฑธาลัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และรับทราบผลการดำเนินงานในพื้นที่ จ.เชียงราย รับฟังคำชี้แจงข้อมูลประชากรแฝง (คนต่างด้าว) หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และตรวจสอบการมีบัตร ที่หมู่ 11 (บ้านจะหา) ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีปลัดอำเภอ, ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และ รส.17 พัน 3 อ.แม่สรวย ให้การต้อนรับคณะฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

, , , , ,

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …