,

9 ส.ค.60   พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ โดย พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ วิจิตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ, นายสุชิน เสมสวัสดิ์ ผอ.ส่วนทรัพย์กรธรรมชาติ และ ดร.ณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 1000 น. คณะได้เดินทางเข้าดู พื้นที่ป่าดงคำเดือยแปลงที่ ๑ ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จว.อ.จ. โดยมี นายณฐกร โชคพิศาลทรัพย์ หน.หน่วยป้องรักษาป่าไม้ที่ อจ.5 และคณะให้การต้อนรับ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

, , , , ,

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …