, ชุมชนจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ

ชุมชนจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4กอ.รมน. ร่วมคณะชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตากเยี่ยมดูงานเครือข่ายชุมชนจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริที่ตำบลดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 14 ชุมชนที่เดินตามแนวทางพระราชดำริ จากความขาดแคลนน้ำ สู่ความอยู่รอดภายใต้ความขาดแคลน จากทุ่งนา ไปสู่สวนไผ่ตง มาสู่ความหลากหลายจนกลายเป็นอาชีพไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ใหญ่ ไม้ผลที่จำหน่ายในตลาดทั่วประเทศ และส่งออกต่างประเทศ จากกองทุนออมทรัพย์ทีมีเงินทุน 1,500 บาท เป็น 107 ล้านบาทในปัจจุบัน จากปี 38 – 60 ใช้เวลา 25 ปี สู่ความมั่งคงยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู่ ระหว่าคนภูเขากับคนพื้นราบ..

, ชุมชนจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ

, ชุมชนจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบผลกระทบ “โรงงานวินโพรเสส”

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบผลกระทบ “โรงงานวินโพรเสส”