, การแก้ไขปัญหาช้างกับคนในพื้นที่ อ.เขาชะเมา

การแก้ไขปัญหาช้างกับคนในพื้นที่ อ.เขาชะเมา

วันที่ 8 ต.ค.60 เวลา0900-1530

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาช้างกับคนในพื้นที่ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร องค์กรมหาชน(สสนก.)ได้เชิญหน่วยที่เก่ียวข้องเข้าประชุม หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาข้อมูลในพื้นที่รอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาฯกับอุทยานแห่งชาติอ่างฤาไน ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีประชาชนเข้าครอบครองทำกิน พื้นที่ดังกล่าวเป็นทางเดินผ่านของช้าง การประชุมในครั้งนี้เป็นการรับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากทุกฝ่าย และกำหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลในประเด็น การครอบครองพื้นที่ของประชาชน แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร รูปแบบการแก้ปัญหาที่มีการดำเนินการไปแล้ว เช่นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่ได้มีการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ได้รับทราบถึงการดำเนินการที่ผ่านมาของส่วนต่าง เช่นการทำรั้ว การขุดคู การจัดสร้างแหล่งน้ำเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นต่อไปจะเป็นการจัดการบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน และร่วมพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลการเข้าครอบครองทำประโยชน์ของประชาชนถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด คนกับช้างจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร โดยการรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อน 20 พ.ย.60

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”20″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”3″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …