,

กอ.รมน.สมุทรสาคร จัดผู้แทนร่วมกับ ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร, ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.สมุทรสาคร และ จนท.ปฏิบัติการ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค ๕ (นครปฐม) ติดตามตรวจสอบกรณีน้ำเน่าเสียในทะเล บริเวณชายฝั่งทะเล ต.กาหลง และ ต.นาโคก จากการตรวจสอบบริเวณชายฝั่งทะเลปากคลองเขตแดน รอยต่อระหว่าง จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม พบว่าน้ำทะเลกลับสู่สภาพปกติ ไม่มีสีแดงคล้ายสนิม ไม่มีกลิ่นเหม็น ทั้ง ๒ ตำบล จากการสอบถาม ผอ.ศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ถึงผลการตรวจน้ำในคลองหลวงสหกรณ์ ต.โคกขาม เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. และคลองเขตแดน ต.นาโคก เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๖๐ ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าไม่ใช่ปรากฎการณ์ทะเลเปลี่ยนสี หรือแพลงตอนบลูม (รอผลการตรวจอย่างเป็นทางการ) ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร จึงได้สรุปผลการตรวจสอบในวันนี้ว่า จะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่าน้ำเน่าเสียในทะเลที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ หากไม่ใช่ปรากฎการณ์ทะเลเปลี่ยนสี หรือแพลงตอนบลูม น่าจะเกิดมาจากสาเหตุใด พร้อมกับขอความร่วมมือจากเครือข่ายฯ ชายฝั่งทะเลทั้ง ๘ ตำบล และเครือข่าย ทสม.ให้รีบแจ้งเข้ามาที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.ค.หรือ ทสจ.เมื่อมีน้ำเน่าเสียในทะเลครั้งต่อไป เพื่อจะได้ประสานงานให้เรือตรวจการณ์ของส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำเน่าเสียในทะเลมาตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

, , , , , , , , ,

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย