,

20ต.ค.60,0900-1330

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.พร้อมคณะประกอบด้วน พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4ฯ ,พ.อ.นภัค สุวรรฯคีรี ผอ.สสท.ศปป.4และ น.ส.วชิราพรรณ จันทโรกร จนท.ฝ่ายแผนปฏิบัติการ สพอ.ศปป.4ลงตรวจพื้นที่การบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนของเกทม.โดย
เวลา 0900 ถึงแพขวัญใจ บางขุนเทียนมีพล.ต.มนัส จันดี รองผอ.รมน.กทม.พร้อมคณะ และผอ.เขตบางขุนเทียน :นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ,หน.ฝ่ายโยธา ,หน.ฝ่ายรักษาทรัพยากรฯ เขตบางขุนเทียน (รับผิดชอบ โครงการป่าชายเลน บางขุนเทียน)รอให้การต้อนรับ หลังจากนั้น
เวลา 0930 คณะเดินทางโดย รถมอร์เตอร์ไซค์ ไปยังจุดชมวิว ระยะทาง 4 กม. ศึกษาภูมิประเทศ และปัญหาการกัดเซาะ พื้นที่พร้อมทั้งชมแปลงสาธิต ปลูกป่าชายเลน และปลูกต้นโกงกางจนกระทั่งในเวลา1330 คณะเดินทางกลับ ผลการตรวจพื้นที่สรุปได้ดังนี้…
1.เป็นที่โครงการปลูกป่าชายเลนป้องกันการกัดเซาะของกทม.ระยะโครงการ3ปี(60-63)
2.พื้นที่โครงการหน้ากว้างติดชายทะเลระยะทาง4,700._เมตรความลึก/กว้างจากชายฝั่ง150เมตรตลอดแนวเป็นพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์ของราษฎรได้ตกลงยกให้ทางราชการดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งผอ.ศปป.4ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่อง:
1.ความชัดเจนของพื้นที่โครงการ ตั่งแต่เริ่มแรก
2.การปรับปรุง/พัฒนากำหนดรายละเอียดโครงการให้สามารถปฏิบัติได้โดยเร็ว
3.อาจเชิญชวนส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นรวมทั้งภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
4.ต้องให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากการทำโครงการดังกล่าวอย่างแท้จริงซึ่งจะทำให้รู้สึกหวงแหนพื้นที่และช่วยกันดูแลรักษาให้ยั่งยืนต่อไป
5.กอ.รมน.จะช่วยขับเคลื่อนโครงการในส่วนที่เป็นอุปสรรค

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”29″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”3″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …