,

 “ความร่วมมืออนุรักษ์พะยูน”. ตามที่มีการประชุมร่วมกันหลายฝ่าย. เมื่อ ๒๕ ต.ค.๖๐. ที่มูลนิธิอันดามัน ต.ควนปริง. อ.เมือง. จ.ตรัง. โดยชมรมพื้นบ้านทางทะเล จ.ตรัง ได้สรุปร่วมกันหลังจาก. ทาง. ผวจ.ตรัง. ผบก.ภ.จว.ตรัง รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ต.ง.(ท)ได้สั่งการในที่ประชุม ดังนี้
๑.จะมีการบูรณาการร่วมกับอุทยานหาดเจ้าไหม ในการออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบจับพะยูน
๒.กำหนดข้อตกลงท้องถิ่นหรือกติกาชุมชนเพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการกับผู้กระทำผิด และให้หน่วยงานราชการออกเป็นแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป
๓.กำหนดยุทธศาสตร์ พะยูนให้ชัดเจน ตามแนวทางของ. ผวจ.จ.ตรัง เพื่อเป็นวาระของจังหวัด
๔.แพทย์ผู้พิสูจน์สาเหตุการตายของพะยูนที่เสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน ได้ชี้แจงกับชาวบ้านตามหลักการของการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าพะยูนตายมาก่อนจะมีการแลเนื้อเนื่องจากไม่พบร่องรอยของการคั่งของเลือดเช่นเดียวกับร่องรอยรัดที่ไม่มีเลือดคั่งหรือรอยซ้ำก่อนจะพบซากพะยูนตายมาไม่ต่ำกว่า ๔-๕ วัน  เนื่องจากซากพะยูนเริ่มเน่าเสียแล้ว ร่องรอยตัดหลอดลมก็ตัดหลังจากพะยูนเสียชีวิต และไม่มีร่องรอยว่าถูกทำร้ายก่อนเสียชีวิต สิ่งที่หายไปจากซากพะยูน  มีโครงกระดูก กล้าเนื้อ ส่วนหัวหนังส่วนหลัง

ข้อมูลน่าสนใจ

, การแก้ไขสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จว.ตรัง

การแก้ไขสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จว.ตรัง

[ngg_images sou …