,

วันที่2 พ.ย.60 เวลา 1000 พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. หน.ชุดประเมินฯ และ พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าติดตามการแก้ไขปัญหาปักเสาเข็มคอนกรีตรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ (คลองยกกระบัตร)ด้านหลังพื้นที่ก่อสร้างของบริษัทไทลี จำกัด ต.แพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พบว่ามีการตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่นเพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน และบริเวณริมคลองยกกระบัตร มีการตอกเสาเข็มเป็นแนวเขตยาวตลอดที่ดินแล้วเสร็จ สภาพคลองแคบลงกว่าเดิมและตื้นเขิน ศปป.4กอ.รมน. จึงประสานการปฏิบัติกับ พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ส., นายสุเมธ สุขสอาดปลัดอำเภอ (แทนนายอำเภออัมพวา) ภาคประชาชน และ นายทวีป อมศิริ นายก อบต.แพรกหนามแดง ตรวจสอบแนวเขตเบื้องต้นปรากฎมีบางส่วนรุกล้ำ คลองสาธารณะ โดยให้พิจารณากฎหมายอื่นประกอบด้วย และให้นำประเด็นข้อสังเกตที่พบเพิ่มเติมนี้เข้าประชุมในคราวประชุมวันที่15พ.ย.60ที่ อ.อัมพวา จะจัดขึ้น ณ สถานที่ก่อสร้างและให้ กอ.รมน.จังหวัด ส.ส. รายงานผลให้ทราบด้วย

เวลา 1300 เข้าพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อสำรวจแนวคลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขาที่เกี่ยวเนื่อง โดยมี ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน นำสำรวจ ตลอดความยาวคลองจนถึงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองมหาชัย(โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)  มีนายธานี มีชัย หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานสมุทรสาคร ให้ข้อมูลปัญหาอุปสรรคพี่พบ พร้อมทั้งพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนบางส่วนที่อาศัยบริเวณริมคลองฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาให้คลองคืนสภาพกลับมาเป็นคลองสวยน้ำใส ต่อไป

[ngg_images source=”galleries” display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย