, ประชาชนอาสาเก็บขยะบริเวณ ประตูระบายน้ำ คลองแนวลิขิต

ประชาชนอาสาเก็บขยะบริเวณ ประตูระบายน้ำ คลองแนวลิขิต

24 พ.ย. 60 เวลา0800 กลุ่มประชาชน อาสา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้ร่วมกัน ทำความสะอาด และเก็บขยะบริเวณ ประตูระบายน้ำ คลองแนวลิขิต เพื่อให้น้ำ สามารถไหลผ่านประตูระบายน้ำ ลงสู่คลอง สี่วาพาสวัสดิ์ไดัสะดวกขึ้น โดยความร่วมมือ ของ ทสม.จังหวัดสมุทรสาคร และ ผู้นำชุมชน หมู่ 1 ต. บ้านเกาะ เพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของคลองสี่วามหาสวัสดิ์ซึ่งจะมีการดำเนินการดังนี้
1.วันอาทิตย์ที่26 พ.ย.60 ประชาชนอาสาจะดำเนินการปรับภูมิทัศน์ในคลองแนวลิขิตตั้งแต่ลอยต่อคลองภาษีเจริญจนถึงคลองสี่วามหาสวัสดิ์ ด้วยการ เก็บขยะ และวัชพืช ตลอดจน ทำความสะอาด บริเวณใกล้เคียง
2. วันพุธที่ 29 ก.ย. 60 ประชาชนอาสา ร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตั้งแต่ ถนนเศรษฐกิจ จนถึงประตูน้ำคลองสี่วา

เวลา 11.00 น สปก 4 กอ.รมน. โดยพันเอกทรงศักดิ์นิ่มนวล ผอ สปก 4 ได้ร่วมสังเกตการณ์ การบำบัดน้ำเสีย โดย แพค ณบริเวณบ่อกุ้งของนายสมาน ฯ ราษฎร หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร ซึ่งมีเนื้อที่ ประมาณ 8 ไร่ ด้วยความร่วมมือของบริษัทเอกชน ให้การสนับสนุน สารเร่งการตกตะกอน Poly aluminum chloride เพื่อทำการทดสอบ ชึ่งในขั้นตอนต้นได้ผลน้ำใสขึ้นแต่การนำน้ำจากคลองสี่วาฯลงบ่อเลี้ยงต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ค่าอ๊อกซิเจนอยู่ที่ 1 (วัดค่าโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 5 )

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย