, การตรวจติดตามการปฎิบัติการตามแผนแม่บท ฯพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ.

การตรวจติดตามการปฎิบัติการตามแผนแม่บท ฯพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ.

7 ธ.ค.60 เวลา 1400 พลตรีปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผอ.ศปป.4 กอ.รมน. และคณะตรวจติดตาม การปฎิบัติการตามแผนแม่บท ฯ ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงรับทราบปัญหาของจัวหวัดโดยมี พ.อ.วินัย บุญรักษ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพานหินชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ป.จ. ประเด็นปัญหาได้แก่
   1. แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจาก รง.อุตสาหกรรม
   2. แนวทางการแก้ปัญหาน้ำเสียจากผู้ประกอบการ ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว
  3. แนวทางบริหารจัดการน้ำและที่ดินเพื่อการเกษตร
  4. แนวทางในการป้องกันการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”42″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

               คำแนะนำของหัวหน้าคณะ
  1 ส่วนป่าไม้ทุกส่วนงานต้องมีแผนปฎิบัติการ(action plan) ฝากให้ทุกส่วนงาน
  2 ตัวชี้วัดในการกำหนดแนวทาง (out put, out come)
  3 มีคณะทำงานดี แต่อย่าเป็นอุปสรรค์ในการทำงาน
  4 ที่ดินจะออกเป็นโฉนดชุมชน(กำลังแก้กฎหมาย มี MOU

)
  5 การปฎิบัติตามแผนแม่บท
  6 ทำป่า40% สปก.กำหนดพื้นที่ให้ชาวบ้านปลูก
  7 แก้ปัญหาป่าต้นน้ำ(จะได้พื้นที่)ต้องตามกำหนด
  8 การป้องการปราบปรามต้องทำคดีให้ถึงที่สุดแล้วจะได้ตัวการ
  9 ให้รื้อคดีที่ผ่านมา
  10 พื้นที่เป็นที่ราบให้สันนิฐานว่า น่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายคน หรือยานพาหนะที่มีการขนไม้

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย