,

13 ธ.ค.60  เวลา  1400     พลตรี ปรเมศวร์  กันมินทร์  รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.  ลงพื้นที่เพื่อดูปัญหาความต้องการของประชาชน  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ,   ปัญหายาเสพติดชึ่งระบาดอยู่ในปัจจุบัน,  การทำบ่อบำบัดน้ำเสียไม่มีความเป็นมาตรฐาน สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน เป็นเวลานานการขอสร้างสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่ก็ไม่มีการตอบสนอง   เยียมชมหมู่บ้านบางเบ้าซึ่งอยู่กลางน้ำ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”43″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 

ดูโรงกำจัดขยะที่บ้านชัยเชษฐ์  โรงคัดแยกขยะบ้านชัยเชษฐ์

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”44″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 

ดูเครื่องมือบำบัดน้ำเสียบ้านหาดทรายขาว

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”45″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย