,

วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 1330
ศปป.4 กอ.รมน. จัดการประชุมหารือเพื่อบูรณาการด้านการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่า ไม้พะยูง ในเขตอุทยานแห่งชาติ ทับลานและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กทม. พร้อมด้วย รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) จากภาค 1 และ 2 บางจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบความเป็นมา ปัญหา และผลที่ต้องการ มีการปฏิบัติดังนี้
1.ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม. นำเสนอข้อมูล การบูรณาการพิทักษ์ทับลาน
1.1 การจัดระบบการป้องกัน อช.ทับลาน
1.2 การระดมสรรพกำลัง
1.3 กิจกรรมสนับสนุนของเครือข่าย
1.4 การเปิดยุทธการพิทักษ์ทับลาน ปี 59 และ 60
2. นายสมศักดิ์ กาญจนะคช หน.เขตการจัดการ อช.ทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) / หน.ชุดลาดตระเวน กอ.รมน.จังหวัด น.ม. นำเสนอข้อมูลยุทธการพิทักษ์ 1/2561 แผน/ผลการปฏิบัติ/ปัญหา และข้อเสนอแนะ
3. รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) แต่ละจังหวัด นำเสนอผลการปฏิบัติ/ปัญหาข้อขัดข้อง(ถ้ามี/เกี่ยวกับไม้พะยูง)
4. การหารือ ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน ศปป.4 (เน้นงานทรัพยากรป่าไม้_ไม้พะยูง)
5. พล.ต.ปรเมศวร์ฯ ประธานฯ ขอให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ทุกจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติการ(Action plan) การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่า ไม้พะยูง ตามบริบทของแต่ละจังหวัด ส่งรวบรวมที่ กอ.รมน.ภาค
6. กอ.รมน.ภาค ส่งให้ ศปป.4 กอ.รมน. ภายในกลางเดือน ม.ค.61
7. ศปป.4 กอ.รมน. จะออกซักซ้อมแผนปฏิบัติการ ฯ ในเร็วๆนี้

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”53″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”4″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …