,

 ๒๖ ธ.ค.๖๐   

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ โดย พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช. ผอ. ศปป.๔ กอ.รมน. (ชุดประเมินผลที่ ๒) เข้าพบและเยี่ยมคำนับ ผอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ พ.ต.จักรวาฬ สุนันทบูรณ์ รอง หน. กมช.กอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผอ.รมน.จังหวัด ศ.ก., พ.ต.จักรวาฬ สุนันทบูรณ์ และ ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องของ กอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. ให้การต้อนรับ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”55″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการระบบกำจัด ขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ (RDF) สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เนื้อที่ประมาณ ๕๓ ไร่ ใช้งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประมาณ ๑๖๓ ล้าน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”56″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”4″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ลงพื้นที่ตรวจสอบไม้ของกลาง และรถยนต์ของกลาง ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยศาลา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”57″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563