,

26 ธ.ค.60

พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.หัวหน้าคณะตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนแม่บทฯชุดที่1 ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด สพ.เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ที่ผ่านมารวมถึงรับทราบปัญหาที่ของจังหวัด โดยมี พ.อ.เสน่ห์ บำรุงกิจ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ส.พ.ไห้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ศาลากลางจังหวัด ส.พ.ประเด็นปัญหาได้แก่

1.ปัญหาน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอธานอลเมื่อ 1ต.ค.60 ที่ผ่านมา
2.กลิ่นจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล
3.การใช้ความเค็มเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด(เลี้ยงกุ้งขาว)

คำแนะนำของหัวหน้าคณะฯ
1.การไปตรวจโรงงานต้องไปเป็นคณะ(team work)
2.การปรับแก้กฏหมายให้ลองเสนอทาง กอ รมน อีกทาง
3.คดีเก่าๆให้รี้อฟื้นเพื่อขยายผลหานายทุน
4.อบรมเยาวชนให้ต่อเนื่อง
5.ทำอย่างไรที่ให้คนอยู่กับป่าได้(ขอทราบว่าพื้นที่สปก.ปัจจุบันในจังหวัดนี้มียอดเท่าไร)
6.ถ้ามีโครงการหรืองานอะไที่ดีๆให้เสนอเรื่องผ่านรอง(ท)
7.ในเรื่องโครงการเยาวชนของพลังงานและอาหารให้รอไว้ก่อน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”58″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”4″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าเศรษฐีสุพรรณของบริษัทเศรษฐีสุพรรณไบโอกรีน จำกัด 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”59″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ลงพี้นที่บ้านวัดโบสถ ์ม.6 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยได้ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นและน้ำเสียให้กับผู้ถูกร้องเรียน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”60″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”4″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …