,

 วันที่ 16 ม.ค. 61

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”72″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”scrollDown” cycle_interval=”4″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช.ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ผู้แทนหน่วย ศปป.4 กอ.รมน. และคณะ รวม 4 นาย ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัด ม.ค. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บท พ.ศ.2557 รวมทั้งการดำเนินงานด้านความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมพลังงาน และอาหารของส่วนราชการที่ รับผิดชอบ ในพื้นที่ ของ กอ.รมน.จังหวัด ม.ค. โดยมี พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ค.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ม.ค. , ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ม.ค. และผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ 
– เวลา 0900 น. เข้าพบ นายวิทยา มากปาน รอง ผวจ.จว.ม.ค./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ค.(พ.) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผวจ.จว.ม.ค./ผอ.รมน.จังหวัด ม.ค. 
– เวลา 0930 น. รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของกอ.รมน.จังหวัด ม.ค. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ประชุม กอ.รมน.จังหวัด ม.ค. (ห้อง 308) ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัด มหาสารคาม
– เวลา 1300 น. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ดังนี้
      เวลา 1300 – 1430 น. ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมี นายแพทย์ สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ยาสมุนไพรต่างๆ เกี่ยวกับผลิต , การบริโภคและการรักษาโรคด้วยสมุนไพร
      เวลา 1430 – 1600 น. ตรวจเยี่ยม อุทยานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสายพัน ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์วิชาการ 3 (อุทยานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม) พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับ การใช้รูปแบบพลังงานต่างๆ และการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสำเร็จรูปที่อยู่ตามธรรมชาติ
       เวลา 1600 – 1700 น. เข้าตรวจการบริหารจัดการบ่อขยะ บ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมี นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมทีมงานเทศบาลเมืองมหาสารคามให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ในรูปแบบต่างๆ และเสนอข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเพื่อจัดการขยะในอนาคต 

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563