, ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน

ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน

รผู้อำนวยการศูนย์ประสานการ ปฎิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน คลิ๊ก  

https://www.facebook.com/163248177555298/videos/214609759085806/

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …