, ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน

ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน

รผู้อำนวยการศูนย์ประสานการ ปฎิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน คลิ๊ก  

https://www.facebook.com/163248177555298/videos/214609759085806/

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …