ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน

รผู้อำนวยการศูนย์ประสานการ ปฎิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน คลิ๊ก  

ผู้อำนวยการศูนย์การประสานการปฎิบัติที่ 4

ผู้อำนวยการศูนย์การประสานการปฎิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน ในพื้นที่ตำบลทับไต้ เพื่อรวบรวมข้อมูล และติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่

โพสต์โดย HuaHin World TV บน 16 มกราคม 2018