การอบรมเยาวชน กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”77″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

การฝึกอบรมโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ณ โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในเรื่องคุณค่าของพืชท้องถิ่นที่ควรรักษา เช่น คุณค่าทางยา คุณค่าทางอาหาร การบรรยายในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบการจัดพื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแบบอย่างในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด