, การอบรมเยาวชน กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี

การอบรมเยาวชน กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”77″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

การฝึกอบรมโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ณ โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในเรื่องคุณค่าของพืชท้องถิ่นที่ควรรักษา เช่น คุณค่าทางยา คุณค่าทางอาหาร การบรรยายในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบการจัดพื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นแบบอย่างในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …